Area Scan (2D)

Area Scan (2D)

Ứng dụng kiểm tra hình ảnh trên sản phẩm, ví dụ như: logo, đọc mã code, hình được in trên sản phẩm, màu sắc, bề ngoài, hình dáng kích thước sản phẩm (bị móp méo, hở nắp đậy, bo mạch thiếu linh kiện…)