Đăng ký khóa học: Tự động hóa trong sản xuất

Ban Giảng HuấnĐăng ký khóa học
Họ và tên:
Điện thoại:
Email:
Tên trường:
Địa chỉ:
Thông tin yêu cầu thêm:
Thông tin khóa học
Nhân viên tư vấn

Chử Thị Thơm

Email: thom.chu@ftex.com.vn

Di động: 0166-393-1704


Nguyễn Thị Thu Hương

Email: thuhuong.nguyen@ftex.com.vn

Di động: 090-4645186