National Instruments giới thiệu NI sbRIO-9651 SoM Based trên Xilinx Zynq SoC chạy hệ điều hành Linux Real-time

National Instruments giới thiệu NI sbRIO-9651 SoM Based trên Xilinx Zynq SoC chạy hệ điều hành Linux Real-time

National Instruments gần đây đã công bố hệ thống NI sbRIO-9651 trên mô-đun (SoM) được cung cấp bởi Xilinx Zynq-7020 lõi kép Cortex A9 + FPGA SoC, dựa trên kiến trúc LabVIEW RIO được sử dụng trong các sản phẩm như myRIO và đi kèm với giải pháp trung gian hoàn chỉnh như NI Linux Real-Time OS.

Tin tức 2

Tin tức 2

Grid measurements to meet 
your needs now and in the future.

National Grid UK Prepares Today for the Grid of Tomorrow

National Grid UK Prepares Today for the Grid of Tomorrow

National Grid UK, the transmission system operator for nearly 20 million people in the United Kingdom, deployed an advanced, upgradable grid measurement system based on the NI platform to provide better operational data for the condition of the UK grid.