Tích hợp hệ thống tự động hóa
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký
Tự động hóa trong sản xuất 10.000.000 ₫ Đăng ký
Nhân viên tư vấn

Chử Thị Thơm

Email: thom.chu@ftex.com.vn

Di động: 0166-393-1704


Nguyễn Thị Thu Hương

Email: thuhuong.nguyen@ftex.com.vn

Di động: 090-4645186