Robot đào tạo
DOBOT Magician

DOBOT Magician

    Tất cả trong một Rô-bốt cho đào tạo
Hãng sản xuất: DOBOT

Giá: 37.500.000 đ

Chi tiết