Pico Technology

Thiết bị Pico sử dụng trong việc đo lường xung, sóng với tần số và độ chính xác cao.

PicoScope 2404A

PicoScope 2404A

    Máy đo hiện sóng bằng máy tính
  • 2 kênh đo
  • 1 kênh phát hàm và phát tùy ý
Hãng sản xuất: Pico Technology

Liên hệ

Chi tiết