Phần mềm ứng dụng
Data Logger Software

Data Logger Software…

    Phần mềm thu thập dữ liệu vào tệp tin
  • Tập tin định dạng: tdms, bin, excell, txt, ... , đinh dạng được mã hóa bảo mật cao, linh hoạt cho người sử dụng.
  • Hãng sản xuất: FTEX., Jsc
Hãng sản xuất: FTEX.,JSC

Giá: 50.000.000 đ

Chi tiết
Spectrum Analyzer

Spectrum Analyzer

    Phần mềm phân tích phổ tín hiệu
Hãng sản xuất: FTEX.,JSC

Liên hệ

Chi tiết
DSA Soft

DSA Soft

    Phần mềm phân tích tín hiệu động
  • Thu đo trong miền thời gian
  • Phân tích tần số : Spectrum, Order, Harmonic
Hãng sản xuất: FTEX.,JSC

Liên hệ

Chi tiết