NI Embedded Control and Monitoring Software Suite
NI Embedded Control and Monitoring Software Suite

Giá: Liên hệ

  • Kết hợp LabVIEW với .m và C/C+
  • Tính năng LabVIEW Real-Time, FPGA, MathScript RT và SoftMotion, Vision
  • Mỗi bộ mới bao gồm một năm NI đào tạo và chứng nhận thành viên của NI
  • Phần mềm được vận chuyển trên phương tiện USB 3.0 với các trình điều khiển thiết bị NI bao gồm để tăng tốc độ cài đặt của bạn
  • NI đề xuất bộ phần mềm này cho nền tảng CompactRIO.
Xem giỏ hàng
  • Tổng quan
  • Thông số kỹ thuật
  • Dịch vụ
  • Tài nguyên
Sản phẩm liên quan