NI Automated Test Software Suite
NI Automated Test Software Suite

Giá: Liên hệ

  • Suites kết hợp LabVIEW, LabWindows ™ / CVI, và Measurement Studio với TestStand
  • Mỗi bộ mới bao gồm một năm NI đào tạo và chứng nhận thành viên của NI
  • Phần mềm được vận chuyển trên phương tiện USB 3.0 với các trình điều khiển thiết bị NI bao gồm để tăng tốc độ cài đặt của bạn
Xem giỏ hàng
  • Tổng quan
  • Thông số kỹ thuật
  • Dịch vụ
  • Tài nguyên
Sản phẩm liên quan