National Instruments

National Instruments (NI) đơn vị cung cấp thiết bị đo lường, điều khiển và kiểm tra với chất lượng hàng đầu thế giới.

 

DAQ

DAQ

    NI USB 6211
  • Tốc độ 51,2 kS/s
  • 16 kênh tương tự

Liên hệ

Chi tiết
NI 9234

NI 9234

    51.2 kS/s, USB, Ethernet, wifi 802.11 Kết nối USB, Ethernet, và wifi 802.11
  • Kết nối USB, Ethernet, và wifi 802.11
  • Độ phân giải 24-bit; dải động 102dB, bộ lọc chống xung răng ưa.

Liên hệ

Chi tiết