FTEX Technology., Jsc

Số 254, đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Fax:

Điện thoại: +84-24-62910727 / +84-24-62912949

Email: phamnguyentong@ftex.com.vn


 

Phạm Nguyễn Tòng

Kỹ sư bán hàng

Email: phamnguyentong@ftex.com.vn

Di động: 0983-803-991

 

Nguyễn Ngọc Hưng

Chuyên gia tư vấn

Email: hung.nguyen@ftex.com.vn

Di động: 0968-354-050

Bản đồ

Liên hệ
Họ và tên:
Email:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung: