LabVIEW Professional
LabVIEW Professional

Giá: Liên hệ

  • Tích hợp phần mềm thiết kế hệ thống đồ họa
  • Hỗ trợ cho một loạt các thiết bị đo lường, I/O, và các bus
  • Các giao diện người dùng tùy chỉnh, định hướng sự kiện để đo lường và kiểm soát
  • Chức năng xử lý, phân tích và tính toán tín hiệu mở rộng
  • Trình biên dịch nâng cao để đảm bảo thực hiện hiệu năng cao và tối ưu hóa mã
  • Phát triển phần mềm chuyên nghiệp với kiểm tra chất lượng mã, kiểm tra đơn vị, và tạo các tệp tin thực thi
Xem giỏ hàng
  • Tổng quan
  • Thông số kỹ thuật
  • Dịch vụ
  • Tài nguyên
Sản phẩm liên quan