Hệ thống Âm thanh hội thảo

Hệ thống Âm thanh hội thảo

Với hệ thống âm thanh này ta có thể thu thập dữ liệu âm thanh quan trọng và với chất lượng cao để lưu trữ.