Hệ thống Âm thanh hội thảo là hệ thống sử dụng các thiết bị âm thanh và thiết bị hình ảnh để trao đổi thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau tại chỗ hoặc từ xa giữa những thành viên tham dự và người thuyết trình. Hệ thống bao gồm các thiết bị âm thanh dùng cho mục đích hội thảo như bộ điều khiển âm thanh (mic, loa, phím xin phát biểu) cho chủ tọa và các thành viên, loa hội trường, máy chiếu, điện thoại, camera, màn hình lớn, các thiết bị quản lý và phân quyền âm thanh, phần mềm quản lý và lưu trữ âm thanh, phần mềm quản lý và lưu trữ hình ảnh, phần mềm điều khiển độc lập camera theo yêu cầu.

Một số chức năng cơ bản của hệ thống

  • · Quản lý, điều khiển và giám sát âm thanh123456

  • · Quản lý, điều khiển và giám sát hình ảnh

  • · Chất lượng âm thanh và hình ảnh tốt 

  • · Lưu trữ thông tin (âm thanh, hình ảnh) buổi họp

  • · Giao tiếp tín hiệu số ổn định và bảo mật

  • · Kết nối linh hoạt với hệ thống âm thanh hội nghị​​​​​​· 

  • Kết hợp với hệ thống phiên dịch hồng ngoại

  • · Không bị nhiễu sóng điện thoại, di động

  • · Vùng phủ sóng bán kính 20-30 m

Một số hình ảnh thực tế

Sơ đồ chức năng giải pháp âm thanh hội nghị - hội thảo

Phần mềm quản lý, điều khiển và giám sát âm thanh

1122222

Phần mềm quản lý, điều khiển và giám sát hình ảnh từ phòng kỹ thuật

1a

Màn hình quản lý, điều khiển và giám sát hình ảnh từ bàn chủ tọa