Thành lập 22/02/2007

Hoạt động trong các lĩnh vực an ninh giám sát, điện tử - tự động hóa, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo máy  với các hình thức:

- Thương mại

- Tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

- Tích hợp hệ thống phần cứng và phát triển phần mềm, triển khai các giải pháp.

- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì bảo dưỡng các hệ thống điện tử - tự động.