FTEX Technology
FT-OP121

FT-OP121

  Thiết bị đo khoảng cách bằng hồng ngoại, kèm phần mềm đo và lưu trữ dữ liệu *.tdms, mở được trên excel.
 • Dải đo từ 20cm đến 80 cm.
 • Điện áp hoat động 5VDC.
Hãng sản xuất: FTEX

Giá: 35.000.000 đ

Chi tiết
FT-VB100

FT-VB100

  Thiết bị đo rung động kèm phần mềm đo lường , lưu trữ dữ liệu, mở định dạng excel.
 • Dải đo 10g.
 • Điện áp hoạt động 24V một chiều.
Hãng sản xuất: FTEX

Giá: 120.000.00 đ

Chi tiết
FT-LAN002

FT-LAN002

  Thiết bị đo gia tốc góc, vận tốc góc kèm phần mềm đo lường, lưu trữ dữ liệu.
 • Vận tốc lên tới 50 độ/s
 • Gia tốc lên tới 550 độ/s^2
Hãng sản xuất: FTEX

Giá: 18.500.000 đ

Chi tiết
FT-LAC009

FT-LAC009

  Thiết bị đo gia tốc dài, vận tốc dài kèm phần mềm đo lường, lưu trữ dữ liệu, mở bằng dữ liệu trên excel.
 • Vận tốc lên tới 2 m/s
 • Gia tốc lên tới 20 m/s^2
Hãng sản xuất: FTEX

Giá: 73.000.000 đ

Chi tiết