FT-D300
FT-D300

Giá: Liên hệ

  • Tạo tín hiệu Điều chế Pules Density Molation (PDM) tiêu chuẩn
  • Tín hiệu băng cơ sở Audio - Single tone từ 1Hz...1000Hz, 2000Hz, 3000Hz, 5000Hz
  • Điều khiển tự động từ phần mềm, hỗ trợ API lập trình với LabVIEW, C#...
  • Hỗ trợ các Đầu vào ra số (DIO) điều khiển trigger tự động theo kịch bản sử dụng
Xem giỏ hàng
  • Tổng quan
  • Thông số kỹ thuật
  • Dịch vụ
  • Tài nguyên
Sản phẩm liên quan
FT-VB100

FT-VB100

Giá: 120.000.00 đ

Chi tiết
FT-LAN002

FT-LAN002

Giá: 18.500.000 đ

Chi tiết
FT-LAC009

FT-LAC009

Giá: 73.000.000 đ

Chi tiết
FT-OP121

FT-OP121

Giá: 35.000.000 đ

Chi tiết