1. National Instruments

1. National Instruments

FTEX là đối tác toàn diện chính thức của National Instruments tại Việt Nam

 

2. Pico Technology

2. Pico Technology

Nhà phân phối chính thức của Pico Technology tại Việt Nam  từ năm 2015,

FTEX cung cấp các sản phẩm về kiểm tra, đo lường