Camera FLIR
Blackfly S - USB3

Blackfly S - USB3

  • Chuẩn kết nối USB3
  • Từ 0.4Mpx lên đến 20 Mpx
Hãng sản xuất: FLIR

Liên hệ

Chi tiết
Blackfly S - GigE

Blackfly S - GigE

  • Chuẩn GigE
  • Từ 1.3Mpx lên đến 20 Mpx
Hãng sản xuất: FLIR

Liên hệ

Chi tiết