Bộ thí nghiệm của NI
NI ELVIS II+

NI ELVIS II+

    ELVIS II+ là thiết bị dùng để thiết kế và thiết lập mạch thực hành cho mạch điện, điều khiển, dụng cụ điện, thông tin liên lạc và các bài thí nghiệm điện - điện tử.
  • Đồng hồ đa năng kỹ thuật số
  • Máy phát xung
Hãng sản xuất: National Instruments

Liên hệ

Chi tiết