FTEX., JSC - Là đơn vị phân phối chính thức của Pico Technology tại Việt Nam.